GDPR
Informace o zpracování osobních údajů
MentorDATA s.r.o.
Váš specialista na
ochranu osobních údajů
Mgr. Ivan Jelínek

mgr-ivan-jelinek-logo_s.jpg

Zásady a pravidla zpracování osobních údajů u Allianz pojišťovny, a.s.


I. Základní informace:

a)    pojišťovna/správce osobních údajů:

Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem: Praha 8, 186 00 Ke Štvanici 656/3, IČO: 471 15 971, zapsána v OR u MS v Praze, odd. B, vl. 1815

(dále jen pojišťovna)


b)   pojišťovací agent: 

Mgr. Ivan Jelínek

se sídlem: Most43401 Komořanská 3118 / 6IČO: 40242293

pověřenec pro ochranu osobních údajů:

MentorDATA s.r.o.

se sídlem ve Vřesině, 742 85 Břidličná 803, IČ: 07343761, zapsána v OR u KS v Ostravě, sp. zn. C75451

e-mail: mgr-ivan-jelinek@mentordata.cz, tel.: +420 608 01 11 01II.

    Mgr. Ivan Jelínek vykonává činnosti zpracování pro pojišťovnu jako pojišťovací agent, který je vázán plně pokyny pojišťovny při zpracování osobních údajů, od kterých se nesmí odchýlit.


III.

    Jelikož jsme v případě pojišťovny Zpracovatelem osobních údajů, dovolujeme si níže uvést odkazy na zásady a informace pojišťovny, kterými Vás informujeme o všem, co se týká zpracování osobních údajů u této pojišťovny. Zde se dozvíte proč a jaké osobní údaje pro pojišťovnu zpracováváme a informujeme Vás o tom k jakému účelu je potřebujeme, to ještě předtím, než se rozhodnete nás oslovit.

    Informace o ochraně osobních údajů u Allianz pojišťovny, a.s. naleznete    ZDE


IV.

    K základním osobním údajům, které pro pojišťovnu zpracováváme, pojišťovna řadí tyto osobní údaje:

- identifikační údaje, kterými se rozumí jméno, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, podpis, genetika, biometrika atd.;

- kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které umožňují kontakt s Vámi, zejm. adresa, telefon, email atd.;

- ekonomické a finanční, kterými se rozumí bankovní účty, kreditní karty majetek, skóring, exekuce, insolvence atd.;

- společenské, rodinné a pracovní, kterými se rozumí rodina, práce, vzdělání, politická aktivita atd.;

- citlivé, kterými se rozumí zdravotní stav, rasa, etnikum, genetika, biometrika, sexuální orientace, náboženství, politika, filosofie, odbory, dále informace o trestních a správních deliktech, či rodné číslo nebo jiný obdobný unikátní identifikátor.


    Abychom ale byli konkrétní, níže naleznete odkaz na dokumenty, kde obdržíte veškeré informace v rámci jednotlivých pojištění, to v záložce Informační povinnost.

Informace o zpracování osobních údajů pojišťovnou                ZDE


V.

    V případě, že uplatníte svá práva u pojišťovacího agenta, je jeho povinností Váš požadavek předat pojišťovně, která je povinna, jako správce osobních údajů, ho vyřešit. Obdrží-li proto Mgr. Ivan Jelínek (respektive jeho pověřenec pro ochranu osobních údajů) Váš požadavek, předá ho pojišťovně, která vše vyřeší. K uplatnění svého práva můžete využít náš formulář. My pak vše odešleme k vyřízení pojišťovně, která Vás bude o další průběhu a vyřízení Vašeho požadavku informovat, protože k tomuto my sami nejsme oprávněni.

    Budete-li chtít své právo uplatnit u pojišťovny přímo, svůj požadavek zašlete na e-mailovou adresu: info@allianz.cz, telefonicky na tel čísle: +420 241 170 00, či písemně na adresu: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 anebo využijte příslušný formulář, který naleznete v části Žádosti a formuláře ZDE


VI.

    Došlo-li by k porušení zabezpečení osobních údajů, máme za povinnost pojišťovnu ihned o incidentu informovat, kdy pojišťovna následně, jako Správce osobních údajů, přijme příslušná opatření.

    Zjistíte-li, anebo se budete domnívat, že u nás došlo či může dojít ke vzniku bezpečnostního incidentu, informujte nás o tom, to prostřednictvím našeho formuláře.

    Budete-li chtít oznámení zaslat přímo pojišťovně, svůj požadavek zašlete prostřednictvím výše uvedených údajů anebo využijte příslušný formulář, který naleznete ZDE.


poslední aktualizace:   22/12/2018
©  MentorDATA s.r.o.  All rights reserved./Všechna práva vyhrazena.

Provozovatelem stránek je MentorDATA s.r.o., se sídlem ve Vřesině, 742 85, Břidličná 803, IČ: 07343761, která je zapsána v OR u KS v Ostravě, sp. zn. C 75451.