GDPR
Informace o zpracování osobních údajů
MentorDATA s.r.o.
Váš specialista na
ochranu osobních údajů
Mgr. Ivan Jelínek

                    

mgr-ivan-jelinek-logo_s.jpg

Zásady a pravidla zpracování osobních údajů u AXA pojišťovna, a.s.


I. Základní informace:

a)    pojišťovna/správce osobních údajů:

AXA pojišťovna, a.s., se sídlem: Praha 2, 120 00 Lazarská 13/8, IČO: 281 95 604, zapsána v OR u MS v Praze, odd. B, vl. 12826


b)   pojišťovací agent: 

Mgr. Ivan Jelínek

se sídlem: Most43401 Komořanská 3118 / 6IČO: 40242293

pověřenec pro ochranu osobních údajů:

MentorDATA s.r.o.

se sídlem ve Vřesině, 742 85 Břidličná 803, IČ: 07343761, zapsána v OR u KS v Ostravě, sp. zn. C75451

e-mail: mgr-ivan-jelinek@mentordata.cz, tel.: +420 608 01 11 01
II.

    Mgr. Ivan Jelínek vykonává činnosti zpracování pro pojišťovnu jako pojišťovací agent, který je vázán plně pokyny pojišťovny při zpracování osobních údajů, od kterých se nesmí odchýlit.


III.

    Jelikož jsme v případě pojišťovny Zpracovatelem osobních údajů, dovolujeme si níže uvést odkazy na zásady a informace pojišťovny, kterými Vás informujeme o všem, co se týká zpracování osobních údajů u této pojišťovny. Zde se dozvíte proč a jaké osobní údaje pro pojišťovnu zpracováváme a informujeme Vás o tom k jakému účelu je potřebujeme, to ještě předtím, než se rozhodnete nás oslovit.


- Informace o zpracování osobních údajů pro marketingové účely naleznete                ZDE

- Informace o ochraně osobních údajů u AXA pojišťovny a.s. naleznete                        ZDE

- Informace o ochraně osobních údajů u AXA životní pojišťovny a.s. naleznete            ZDE

- Informace o ochraně osobních údajů u AXA investiční společnosti a.s. naleznete      ZDE

- Informace o ochraně osobních údajů u AXA penzijní společnosti naleznete                ZDE


IV.

    K základním osobním údajům, které pro pojišťovnu zpracováváme, pojišťovna řadí tyto osobní údaje:


 • jméno a příjmení
 • rodné číslo
 • státní občanství
 • telefonní číslo
 • e-mailovou adresu
 • adresu trvalého bydliště
 • kontaktní adresu
 • adresu míst pojištění
 • registrační značku vozidla a VIN
 • informaci o profesi
 • biometrické údaje, k nimž řadí pojišťovna podpis


    Pojišťovna konkretizuje nezbytný rozsah potřebných osobních údajů ve svých formulářích.


V.

    V případě, že uplatníte svá práva u pojišťovacího agenta, je jeho povinností Váš požadavek předat pojišťovně, která je povinna, jako správce osobních údajů, ho vyřešit. Obdrží-li proto Mgr. Ivan Jelínek (respektive jeho pověřenec pro ochranu osobních údajů) Váš požadavek, předá ho pojišťovně, která vše vyřeší. K uplatnění svého práva můžete využít náš formulář. My pak vše předáme pojišťovně, která Vás bude o dalším průběhu a vyřízení Vašeho požadavku informovat, protože k tomu my sami nejsme oprávněni.

    Budete-li chtít své právo uplatnit u pojišťovny přímo, svůj požadavek zašlete na e-mailovou adresu: info@axa.cz, prostřednictvím infolinky: +420 292 292 292, anebo korespondenčně na adresu: Úzká 488/8, 602 00 Brno.


VI.

    Došlo-li by k porušení zabezpečení osobních údajů, máme za povinnost pojišťovnu ihned o incidentu informovat, kdy pojišťovna následně, jako Správce osobních údajů, přijme příslušná opatření.

    Zjistíte-li, anebo se budete domnívat, že u nás došlo či může dojít ke vzniku bezpečnostního incidentu, informujte nás o tom, to prostřednictvím našeho formuláře.

    Budete-li chtít oznámení zaslat přímo pojišťovně, svůj požadavek zašlete na e-mailovou adresu: privacy@axa.cz


VII.

    V této souvislosti Vás informujeme o tom, že máme zakázáno Vám cokoliv, v rámci Vámi uplatněného práva, sdělovat, či se k podnětu jakkoliv vyjadřovat. To může pouze pojišťovna.


poslední aktualizace:   22/09/2018©  MentorDATA s.r.o.  All rights reserved./Všechna práva vyhrazena.

Provozovatelem stránek je MentorDATA s.r.o., se sídlem ve Vřesině, 742 85, Břidličná 803, IČ: 07343761, která je zapsána v OR u KS v Ostravě, sp. zn. C 75451.