GDPR
Informace o zpracování osobních údajů
MentorDATA s.r.o.
Váš specialista na
ochranu osobních údajů
Mgr. Ivan Jelínek

            

mgr-ivan-jelinek-logo_s.jpg

Zásady a pravidla zpracování osobních údajů u ČSOB pojišťovny, a.s.


I. Základní informace:

a)    pojišťovna/správce osobních údajů:

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí 530 02 Masarykovo náměstí 1458, IČO: 455 34 306, zapsána v OR u KS v Hradci Králové, odd. B, vl. 567


b)   pojišťovací makléř: 

Mgr. Ivan Jelínek

se sídlem: Most43401 Komořanská 3118 / 6IČO: 40242293

pověřenec pro ochranu osobních údajů:

MentorDATA s.r.o.

se sídlem ve Vřesině, 742 85 Břidličná 803, IČ: 07343761, zapsána v OR u KS v Ostravě, sp. zn. C75451

e-mail: mgr-ivan-jelinek@mentordata.cz, tel.: +420 608 01 11 01
II.

    Mgr. Ivan Jelínek vykonává činnosti zpracování pro pojišťovnu jako pojišťovací makléř, který může být vázán pokyny pojišťovny při zpracování osobních údajů, od kterých se nesmí odchýlit.


III.

    Jelikož jsme v případě pojišťovny v mnoha situacích Zpracovatelem osobních údajů, dovolujeme si níže uvést odkazy na zásady a informace pojišťovny, kterými Vás informujeme o všem, co se týká zpracování osobních údajů u této pojišťovny. Zde se dozvíte proč a jaké osobní údaje pro pojišťovnu zpracováváme a informujeme Vás o tom k jakému účelu je potřebujeme, to ještě předtím, než se rozhodnete nás oslovit.

- Informace o ochraně osobních údajů ve skupině ČSOB, jíž je ČSOB pojišťovna a.s. členem, naleznete   ZDE


IV.

    K základním osobním údajům, které pro pojišťovnu zpracováváme, pojišťovna řadí tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo
 • státní občanství
 • telefonní číslo
 • e-mailovou adresu
 • adresu trvalého bydliště
 • kontaktní adresu
 • adresu míst pojištění
 • registrační značku vozidla a VIN
 • informaci o profesi
 • biometrické údaje, k nimž řadí pojišťovna podpis


    Pojišťovna konkretizuje nezbytný rozsah potřebných osobních údajů ve svých formulářích.


V.

    V případě, že uplatníte svá práva u pojišťovacího makléře ve věcech zpracování osobních údajů, prováděných pojišťovnou, je jeho povinností Váš požadavek předat pojišťovně, která je povinna, jako správce osobních údajů, ho vyřešit. Obdrží-li proto Mgr. Ivan Jelínek (respektive jeho pověřenec pro ochranu osobních údajů) Váš požadavek, předá ho pojišťovně, která vše vyřeší. K uplatnění svého práva můžete využít náš formulář. My pak vše předáme pojišťovně, která Vás bude o dalším průběhu a vyřízení Vašeho požadavku informovat, protože k tomu my sami nejsme oprávněni.

    Budete-li chtít své právo uplatnit u pojišťovny přímo, svůj požadavek zašlete na e-mailovou adresu: dataprotectionofficer@csobpoj.cz, prostřednictvím infolinky: +420 800 023 003, anebo korespondenčně na adresu: Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.

    V případě, že uplatníte svá práva u pojišťovacího makléře ve věcech zpracování osobních údajů, prováděných pojišťovacím makléřem, jsme povinni, jako správce osobních údajů, ho vyřešit. Obdrží-li proto Mgr. Ivan Jelínek (respektive jeho pověřenec pro ochranu osobních údajů) Váš požadavek jako správce osobních údajů, vyřešíme ho. K uplatnění svého práva můžete využít náš formulář. O průběhu a vyřízení takovéhoto Vašeho požadavku Vás budeme informovat.


VI.

    Došlo-li by k porušení zabezpečení osobních údajů, máme za povinnost pojišťovnu ihned o incidentu informovat, kdy pojišťovna následně, jako Správce osobních údajů, přijme příslušná opatření. Došlo-li by k porušení zabezpečení osobních údajů u nás, přijmeme ihned veškerá příslušná opatření tak, aby Vám nebyla způsobena újma, příp. aby tato újma byla co nejmenší. Pokud by u nás k porušení zabezpečení došlo, sdělíme Vám to.

    Zjistíte-li, anebo se budete domnívat, že u nás došlo či může dojít ke vzniku bezpečnostního incidentu, informujte nás o tom, to prostřednictvím našeho formuláře.

    Budete-li chtít oznámení zaslat přímo pojišťovně, svůj požadavek zašlete na e-mailovou adresu: dataprotectionofficer@csobpoj.cz


VII.

    V souvislosti s právy, které uplatníte u pojišťovny, Vás informujeme o tom, že máme zakázáno Vám cokoliv, v rámci Vámi uplatněného práva, sdělovat, či se k podnětu jakkoliv vyjadřovat. To může pouze pojišťovna.


poslední aktualizace:   01/09/2018©  MentorDATA s.r.o.  All rights reserved./Všechna práva vyhrazena.

Provozovatelem stránek je MentorDATA s.r.o., se sídlem ve Vřesině, 742 85, Břidličná 803, IČ: 07343761, která je zapsána v OR u KS v Ostravě, sp. zn. C 75451.


        

mgr-ivan-jelinek-logo_s.jpg

Zásady a pravidla zpracování osobních údajů u ČSOB pojišťovny, a.s.


I. Základní informace:

a)    pojišťovna/správce osobních údajů:

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí 530 02 Masarykovo náměstí 1458, IČO: 455 34 306, zapsána v OR u KS v Hradci Králové, odd. B, vl. 567


b)   pojišťovací agent: 

Mgr. Ivan Jelínek

se sídlem: Most43401 Komořanská 3118 / 6IČO: 40242293

pověřenec pro ochranu osobních údajů:

MentorDATA s.r.o.

se sídlem ve Vřesině, 742 85 Břidličná 803, IČ: 07343761, zapsána v OR u KS v Ostravě, sp. zn. C75451

e-mail: mgr-ivan-jelinek@mentordata.cz, tel.: +420 608 01 11 01
II.

    Mgr. Ivan Jelínek vykonává činnosti zpracování pro pojišťovnu jako pojišťovací agent, který je vázán plně pokyny pojišťovny při zpracování osobních údajů, od kterých se nesmí odchýlit.


III.

    Jelikož jsme v případě pojišťovny Zpracovatelem osobních údajů, dovolujeme si níže uvést odkazy na zásady a informace pojišťovny, kterými Vás informujeme o všem, co se týká zpracování osobních údajů u této pojišťovny. Zde se dozvíte proč a jaké osobní údaje pro pojišťovnu zpracováváme a informujeme Vás o tom k jakému účelu je potřebujeme, to ještě předtím, než se rozhodnete nás oslovit.

- Informace o ochraně osobních údajů ve skupině ČSOB, jíž je ČSOB pojišťovna a.s. členem, naleznete   ZDE


IV.

    K základním osobním údajům, které pro pojišťovnu zpracováváme, pojišťovna řadí tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo
 • státní občanství
 • telefonní číslo
 • e-mailovou adresu
 • adresu trvalého bydliště
 • kontaktní adresu
 • adresu míst pojištění
 • registrační značku vozidla a VIN
 • informaci o profesi
 • biometrické údaje, k nimž řadí pojišťovna podpis


    Pojišťovna konkretizuje nezbytný rozsah potřebných osobních údajů ve svých formulářích.


V.

    V případě, že uplatníte svá práva u pojišťovacího agenta, je jeho povinností Váš požadavek předat pojišťovně, která je povinna, jako správce osobních údajů, ho vyřešit. Obdrží-li proto Mgr. Ivan Jelínek (respektive jeho pověřenec pro ochranu osobních údajů) Váš požadavek, předá ho pojišťovně, která vše vyřeší. K uplatnění svého práva můžete využít náš formulář. My pak vše předáme pojišťovně, která Vás bude o dalším průběhu a vyřízení Vašeho požadavku informovat, protože k tomu my sami nejsme oprávněni.

    Budete-li chtít své právo uplatnit u pojišťovny přímo, svůj požadavek zašlete na e-mailovou adresu: dataprotectionofficer@csobpoj.cz, prostřednictvím infolinky: +420 800 023 003, anebo korespondenčně na adresu: Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.


VI.

    Došlo-li by k porušení zabezpečení osobních údajů, máme za povinnost pojišťovnu ihned o incidentu informovat, kdy pojišťovna následně, jako Správce osobních údajů, přijme příslušná opatření.

    Zjistíte-li, anebo se budete domnívat, že u nás došlo či může dojít ke vzniku bezpečnostního incidentu, informujte nás o tom, to prostřednictvím našeho formuláře.

    Budete-li chtít oznámení zaslat přímo pojišťovně, svůj požadavek zašlete na e-mailovou adresu: dataprotectionofficer@csobpoj.cz


VII.

    V této souvislosti Vás informujeme o tom, že máme zakázáno Vám cokoliv, v rámci Vámi uplatněného práva, sdělovat, či se k podnětu jakkoliv vyjadřovat. To může pouze pojišťovna.


poslední aktualizace:   01/09/2018©  MentorDATA s.r.o.  All rights reserved./Všechna práva vyhrazena.

Provozovatelem stránek je MentorDATA s.r.o., se sídlem ve Vřesině, 742 85, Břidličná 803, IČ: 07343761, která je zapsána v OR u KS v Ostravě, sp. zn. C 75451.