GDPR
Informace o zpracování osobních údajů
MentorDATA s.r.o.
Váš specialista na
ochranu osobních údajů
Mgr. Ivan Jelínek

                    

mgr-ivan-jelinek-logo_s.jpg

Zásady a pravidla zpracování osobních údajů u Kooperativa pojišťovny, a.s.


I. Základní informace:

a)    pojišťovna/správce osobních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem: Praha 8, 186 00 Pobřežní 665/21, IČO: 471 16 617, zapsána v OR u MS v Praze, odd. B, vl. 1897


b)   pojišťovací agent: 

Mgr. Ivan Jelínek

se sídlem: Most43401 Komořanská 3118 / 6IČO: 40242293

pověřenec pro ochranu osobních údajů:

MentorDATA s.r.o.

se sídlem ve Vřesině, 742 85 Břidličná 803, IČ: 07343761, zapsána v OR u KS v Ostravě, sp. zn. C75451

e-mail: mgr-ivan-jelinek@mentordata.cz, tel.: +420 608 01 11 01
II.

    Mgr. Ivan Jelínek vykonává činnosti zpracování pro pojišťovnu jako pojišťovací agent, který je vázán plně pokyny pojišťovny při zpracování osobních údajů, od kterých se nesmí odchýlit.III.

    Jelikož jsme v případě pojišťovny Zpracovatelem osobních údajů, dovolujeme si níže uvést odkazy na zásady a informace pojišťovny, kterými Vás informujeme o všem, co se týká zpracování osobních údajů u této pojišťovny. Zde se dozvíte proč a jaké osobní údaje pro pojišťovnu zpracováváme a informujeme Vás o tom k jakému účelu je potřebujeme, to ještě předtím, než se rozhodnete nás oslovit.


- Informace o ochraně osobních údajů v pojištění osob, naleznete                      ZDE

- Informace o ochraně osobních údajů v neživotním pojištění, naleznete            ZDE

- Informace o ochraně osobních údajů v pojištění vozidel, naleznete                   ZDE

- Informace o ochraně osobních údajů o spotřebitelském úvěru, naleznete        ZDE


IV.

    K základním osobním údajům, které pro pojišťovnu zpracováváme, pojišťovna řadí tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo
 • státní občanství
 • telefonní číslo
 • e-mailovou adresu
 • adresu trvalého bydliště
 • kontaktní adresu
 • adresu míst pojištění
 • registrační značku vozidla a VIN
 • informaci o profesi
 • biometrické údaje, k nimž řadí pojišťovna podpis


    Pojišťovna konkretizuje nezbytný rozsah potřebných osobních údajů ve svých formulářích.


V.

    Budete-li chtít uplatnit kterákoliv svá práva, uplatněte je u pojišťovny, která vše, jako správce osobních údajů, vyřeší. Svůj požadavek zašlete na e-mailovou adresu: dpo@koop.cz , prostřednictvím infolinky: +420 957 105 105, anebo korespondenčně na adresu: Praha 8, 186 00 Pobřežní 665/21.


   Upozorňujeme, že Mgr. Ivan Jelínek (respektive jeho pověřenec pro ochranu osobních údajů) nejsou oprávněni Váš požadavek převzít či ho jakkoliv řešit. Předáte-li ho i přesto nám, my ho předáme pojišťovně. Vezměte ale prosím na vědomí, že Váš požadavek bude považován za doručený až okamžikem, kdy se dostane do dispoziční sféry pojišťovny. To platí i v případě, že nám budete chtít oznámit porušení ochrany osobních údajů.VI.

    Došlo-li by k porušení zabezpečení osobních údajů, máme za povinnost pojišťovnu ihned o incidentu informovat, kdy pojišťovna následně, jako Správce osobních údajů, přijme příslušná opatření.

    Zjistíte-li, anebo se budete domnívat, že u nás došlo či může dojít ke vzniku bezpečnostního incidentu, informujte taktéž přímo pojišťovnu, svůj požadavek zašlete na e-mailovou adresu:  dpo@koop.cz


VII.

    V této souvislosti Vás informujeme o tom, že máme zakázáno Vám cokoliv, v rámci Vámi uplatněného práva, sdělovat, či se k podnětu jakkoliv vyjadřovat. To může pouze pojišťovna.


poslední aktualizace:   28/12/2018©  MentorDATA s.r.o.  All rights reserved./Všechna práva vyhrazena.

Provozovatelem stránek je MentorDATA s.r.o., se sídlem ve Vřesině, 742 85, Břidličná 803, IČ: 07343761, která je zapsána v OR u KS v Ostravě, sp. zn. C 75451.