GDPR
Informace o zpracování osobních údajů
MentorDATA s.r.o.
Váš specialista na
ochranu osobních údajů
Mgr. Ivan Jelínek

                    

mgr-ivan-jelinek-logo_s.jpg

Zásady a pravidla zpracování osobních údajů u UNIQA pojišťovny a.s.


I. Základní informace

a)    pojišťovna/správce osobních údajů:

UNIQA pojišťovna a.s., se sídlem: Praha 6, 160 12 Evropská 810/136, IČO: 492 40 480, zapsána v OR u MS v Praze, odd. B, vl. 2012,


b)   pojišťovací agent: 

Mgr. Ivan Jelínek

se sídlem: Most43401 Komořanská 3118 / 6IČO: 40242293


pověřenec pro ochranu osobních údajů:

MentorDATA s.r.o.

se sídlem ve Vřesině, 742 85 Břidličná 803, IČ: 07343761, zapsána v OR u KS v Ostravě, sp. zn. C75451

e-mail: mgr-ivan-jelinek@mentordata.cz, tel.: +420 608 01 11 01


II.

    Mgr. Ivan Jelínek vykonává činnosti zpracování pro pojišťovnu jako pojišťovací agent, který je vázán plně pokyny pojišťovny při zpracování osobních údajů, od kterých se nesmí odchýlit.


III.

    Jelikož jsme v případě pojišťovny Zpracovatelem osobních údajů, dovolujeme si níže uvést odkazy na zásady a informace pojišťovny, kterými Vás informujeme o všem, co se týká zpracování osobních údajů u této pojišťovny. Zde se dozvíte proč a jaké osobní údaje pro pojišťovnu zpracováváme a informujeme Vás o tom k jakému účelu je potřebujeme, to ještě předtím, než se rozhodnete nás oslovit.


    Informace o ochraně osobních údajů u UNIQA pojišťovna a.s. naleznete        ...zde...


IV.

    K základním osobním údajům, které pro pojišťovnu zpracováváme, pojišťovna řadí tyto osobní údaje:

- identifikační údaje, kterými se rozumí zejm. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu a státní příslušnost;

- kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které umožňují kontakt s Vámi, zejm. korespondenční adresa, telefonní číslo a emailová adresa;

- údaje pro ocenění rizika, kterými se rozumí zejm. informace o povolání a sportovní činnosti (v případě pojištění osob), o předmětu pojištění, jeho ocenění a umístění (v případě pojištění majetku), údaje ve velkém TP (v případě pojištění vozidel) a pod.;

- údaje o využívání služeb, kterými se rozumí zejm. údaje o sjednávání a využívání služeb pojišťovny, o nastavení smluv a parametrech pojištění, dále záznamy emailové komunikace a záznamy telefonních hovorů;

- údaje pro vyhodnocení Vašich potřeb a posouzení vhodnosti pojištění, kterými se rozumí informace o Vašich potřebách a požadavcích, informace o Vaší finanční situaci, zkušenostech z oblasti investic, rizikové toleranci a schopnosti nést ztrátu, údaje o členech Vaší rodiny a Vašich zkušenostech, souvisejících s pojištěním, a to včetně originálů nebo kopií dokumentů, poskytnutých za tímto účelem.


V.

    V případě, že uplatníte svá práva u pojišťovacího agenta, je jeho povinností Váš požadavek předat pojišťovně, která je povinna, jako správce osobních údajů, ho vyřešit. Obdrží-li proto Mgr. Ivan Jelínek (respektive jeho pověřenec pro ochranu osobních údajů) Váš požadavek, předá ho pojišťovně, která vše vyřeší. K uplatnění svého práva můžete využít náš formulář. My pak vše odešleme k vyřízení pojišťovně, která Vás bude o další průběhu a vyřízení Vašeho požadavku informovat, protože k tomuto my sami nejsme oprávněni.

    Budete-li chtít své právo uplatnit u pojišťovny přímo, svůj požadavek zašlete na e-mailovou adresu: osobniudaje@uniqa.cz, písemně pak na adresu: Praha 6, 160 12 Evropská 810/136, či prostřednictví Call Centra na tel. čísle +420 488 125 125.


VI.

    Došlo-li by k porušení zabezpečení osobních údajů, máme za povinnost pojišťovnu ihned o incidentu informovat, kdy pojišťovna následně, jako Správce osobních údajů, přijme příslušná opatření.

    Zjistíte-li, anebo se budete domnívat, že u nás došlo či může dojít ke vzniku bezpečnostního incidentu, informujte nás o tom, to prostřednictvím našeho formuláře.

    Budete-li chtít oznámení zaslat přímo pojišťovně, svůj požadavek zašlete na e-mailovou adresu osobniudaje@uniqa.cz


poslední aktualizace:   28/12/2018©  MentorDATA s.r.o.  All rights reserved./Všechna práva vyhrazena.

Provozovatelem stránek je MentorDATA s.r.o., se sídlem ve Vřesině, 742 85, Břidličná 803, IČ: 07343761, která je zapsána v OR u KS v Ostravě, sp. zn. C 75451.