GDPR
Informace o zpracování osobních údajů
MentorDATA s.r.o.
Váš specialista na
ochranu osobních údajů
Mgr. Ivan Jelínek

 mgr-ivan-jelinek-logo_s.jpg

Mgr. Ivan Jelínek

Komořanská 3118 / 643401Most

IČ: 40242293registrován v živnostenském rejstříku, vedeném místně-příslušným živnostenským úřadem, a u ČNB pod č.: 139830PA a 139831PM


    Vážená paní, Vážený pane,


    dovolujeme si Vám tímto, jakožto zaměstnanci, spolupracovníkovi, či dalšímu zpracovateli firmy

Mgr. Ivan Jelínek

poskytnout, v souladu s NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/649, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen Nařízení GDPR ), informace o prováděných zpracování Vašich osobních údajů.


Poskytovatel informace / Zpracovatel osobních údajů:

 Mgr. Ivan Jelínek

 sídlící na adrese Komořanská 3118 / 643401 Most, IČ: 40242293registrován v živnostenském rejstříku, vedeném místně-příslušným živnostenským úřadem, a u ČNB pod č.: 139830PA a 139831PM


Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

MentorDATA s.r.o.

se sídlem ve Vřesině, 742 85 Břidličná 803, IČ: 07343761, zapsána v OR u KS v Ostravě, sp. zn. C75451

e-mail: mgr-ivan-jelinek@mentordata.cz, tel.: +420 608 01 11 01


    Jako zpracovatel jsme při výkonu pojišťovací činnosti vázáni smluvenou povinností Vás, jako dalšího zpracovatele, seznámit s osobními údaji, které o Vás zpracovávají pojišťovny v rámci činností, které pro nás vykonáváte, resp. které pro pojišťovnu, jako zpracovatelé, vykonáváme společně.

    Pojišťovna zpracovává osobní údaje všech osob, které pro pojišťovnu zpracovávají osobní údaje, lhostejno, zda máte uzavřenu smlouvu přímo s pojišťovnou, anebo s pojišťovacím agentem či pojišťovacím makléřem, který pro pojišťovnu zpracovává osobní údaje. Tato informace je proto určena Vám všem, kteří nemáte s pojišťovnou uzavřenu smlouvu, Vaši činnost však řídí Mgr. Ivan Jelínek, který osobní údaje pro pojišťovnu zpracovává jako tzv. zpracovatel. Je-li tomu tak, pak jste tzv. dalším zpracovatelem a pojišťovna zpracovává Vaše osobní údaje.


Těmito osobními údaji jsou, u pojišťovny:


AXA pojišťovna, a.s.

se sídlem: Praha 2, 120 00 Lazarská 13/8

IČO: 281 95 604, zapsána v OR u MS v Praze, odd. B, vl. 12826


a) základní identifikační osobní údaje, kterými jsou:

        - jméno, příjmení,

        - rodné číslo anebo datum narození,

        - adresa trvalého bydliště anebo jiná adresa fyzické osoby (korespondenční adresa, adresa pro doručování a pod.),

        - telefonní číslo a/nebo telefonní čísla (mobilní telefon, fax, pevná linka, a pod.),

        - e-mail anebo jiná elektronická adresa (instant messaging)

    Tyto osobní údaje slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.


b) ID pracovníka, bylo-li přiděleno

c) informace o vzdělání

d) informace o pracovní pozici

e) rozsah udělených oprávněníKooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem: Praha 8, 186 00 Pobřežní 665/21, IČO: 471 16 617, zapsána v OR u MS v Praze, odd. B, vl. 1897

údaje, popsané v přiloženém Informačním memorandu:


1. část memoranda ZDE

2. část memoranda ZDE


UPOZORNĚNÍ !

    Budete-li se domáhat některého ze svých práv, čiňte tak prosím přímo u Kooperativa pojišťovny, a.s. Nejsme totiž oprávněni od Vás převzít jakýkoliv Váš požadavek, související s Vašimi právy, toto nám smlouva zakazuje.

    K uplatnění svých práv proto využijte tyto kontakty:

                                                                                    e-mail:                       dpo@koop.cz

                                                                                    tel.:                            957 105 105

                                                                                    písemně na adrese:  Praha 8, 186 00 Pobřežní 665/21


    Doručíte-li nám i přesto Váš požadavek, řešit ho nebudeme, předáme ho pojišťovně. Učiníte-li tak, vezměte prosím na vědomí, že že Váš požadavek bude považován za doručený až okamžikem, kdy se dostane do dispoziční sféry pojišťovny.

    To platí i v případě, že nám budete chtít oznámit porušení ochrany osobních údajů.


UNIQA pojišťovna a.s.

se sídlem: Praha 6, 160 12 Evropská 810/136, IČO: 492 40 480, zapsána v OR u MS v Praze, odd. B, vl. 2012

a) základní identifikační osobní údaje, kterými jsou:

        - jméno, příjmení,

        - rodné číslo anebo datum narození,

        - pohlaví,

        - adresa trvalého bydliště anebo jiná adresa fyzické osoby (korespondenční adresa, adresa pro doručování a pod.),

        - PSČ,

        - telefonní číslo a/nebo telefonní čísla (mobilní telefon, fax, pevná linka, a pod.),

        - e-mail anebo jiná elektronická adresa (instant messaging)

    Tyto osobní údaje slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.


b) rozšířené osobní údaje

    K rozšířeným osobním údajům řadí pojišťovna věk, rodinný stav, student, nezaměstnaný, sociodemografická data, kopie osobních dokladů, geolokační údaje, obchodní jméno, firma, IČO, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání, identifikace a adresa zaměstnavatele, výše průměrného měsíčního příjmu, údaje o bankovním spojení či jiné obdobné informace a/nebo SIPO.

    Nicméně u těchto pojišťovna uvádí, že se zpracovávané osobní údaje vztahují ke sjednávanému produktu anebo související službě.


c) ID pracovníka, bylo-li přiděleno

d) informace o vzdělání

e) informace o pracovní pozici

f) informace o osobách, podílejících se na sjednávání pojistného produktu se zákazníkem

g) identifikace získatele, včetně jeho osobního čísla nebo Qpartner čísla


    Další informace pak naleznete ZDE


ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí 530 02 Masarykovo náměstí 1458

IČO: 455 34 306, zapsána v OR u KS v Hradci Králové, odd. B, vl. 567

a) základní identifikační osobní údaje, kterými jsou:

        - jméno, příjmení,

        - rodné číslo anebo datum narození,

        - adresa trvalého bydliště anebo jiná adresa fyzické osoby (korespondenční adresa, adresa pro doručování a pod.),

        - telefonní číslo a/nebo telefonní čísla (mobilní telefon, fax, pevná linka, a pod.),

        - e-mail anebo jiná elektronická adresa (instant messaging)

    Tyto osobní údaje slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.


b) ID pracovníka, bylo-li přiděleno

c) informace o vzdělání

d) informace o pracovní pozici

e) rozsah udělených oprávnění


Generali Česká pojišťovna a.s.

se sídlem: Praha 1, Nové Město, 110 00 Spálená 75/16

IČO: 452 72 956 zapsána v OR u MS v Praze, odd. B, vl. 1464


a) základní identifikační osobní údaje, kterými jsou:

        - jméno, příjmení,

        - rodné číslo anebo datum narození,

        - adresa trvalého bydliště anebo jiná adresa fyzické osoby (korespondenční adresa, adresa pro doručování a pod.),

        - telefonní číslo a/nebo telefonní čísla (mobilní telefon, fax, pevná linka, a pod.),

        - e-mail anebo jiná elektronická adresa (instant messaging)

        - číslo bankovního účtu

        - IČO

    to za účelem plnění smlouvy, vedení evidence produktů, kontrolu smluvních dokumentů a dalších dokladů, vztahujících se ke zprostředkování produktů pojišťovny, příp. produktů jiné společnosti skupiny Generali, jejíž produkty zprostředkováváme. Dále pak jsou tyto zpracovávány za účelem ztotožnění konkrétní fyzické osoby se smlouvami či dokumenty, a za účelem vypořádání provizních nároků.

    Dále jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem vzájemného informování a sdílení informací o skutečnostech, týkajících se pojištění a jeho zprostředkování, to za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání, včetně předávání osobních údajů ČNB či České asociaci pojišťoven, provozující systém ELVIS.

    Také dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem plnění zákonných povinností, které vyplývají ze zák. o pojišťovnictví, to včetně pořizování audiovizuálních záznamů.


b) ID pracovníka, bylo-li přiděleno

    to za účelem správy přístupů do informačních systémů pojišťovny.


    Takto získané osobní údaje jsou pojišťovnou zpracovávány bez souhlasu, to na základě oprávněného zájmu pojišťovny či plnění zákonné povinnosti. Pojišťovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, to sama, anebo prostřednictvím svých zpracovatelů. Osobní údaje pojišťovna zpřístupňuje pouze v míře, nezbytné pro účely zpracování.

    Získané osobní údaje budou pojišťovnou zpracovávány po dobu trvání příslušné smlouvy/smluv a po dobu, stanovenou platnými a účinnými právními předpisy.Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem: Praha 8, 186 00 Pobřežní 665/23

IČO: 639 98 530, zapsána v OR u MS v Praze, odd. B, vl. 3433


údaje, popsané v přiložených Informačních memorandech:


1. Informační memorandum 1                   ZDE

2. Informační memorandum 2 - 1. část      ZDE

3. Informační memorandum 2 - 2. část      ZDE

4. Informační memorandum 4 - 1. část       ZDE

5. Informační memorandum 4 - 2. část       ZDE


Direct pojišťovna a.s.

se sídlem: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 250 73 958 zapsána v OR u KS v Praze, odd. B, vl. 3365


a) základní identifikační osobní údaje, kterými jsou:

        - jméno, příjmení,

        - rodné číslo anebo datum narození,

        - adresa trvalého bydliště anebo jiná adresa fyzické osoby (korespondenční adresa, adresa pro doručování a pod.),

        - telefonní číslo a/nebo telefonní čísla (mobilní telefon, fax, pevná linka, a pod.),

        - e-mail anebo jiná elektronická adresa (instant messaging)

        - číslo bankovního účtu

        - IČO

    to za účelem plnění smlouvy, vedení evidence produktů, kontrolu smluvních dokumentů a dalších dokladů, vztahujících se ke zprostředkování produktů pojišťovny, jejíž produkty zprostředkováváme. Dále pak jsou tyto zpracovávány za účelem ztotožnění konkrétní fyzické osoby se smlouvami či dokumenty, a za účelem vypořádání provizních nároků.

    Dále jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem vzájemného informování a sdílení informací o skutečnostech, týkajících se pojištění a jeho zprostředkování, to za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání, včetně předávání osobních údajů ČNB či České asociaci pojišťoven, provozující systém ELVIS.

    Také dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem plnění zákonných povinností, které vyplývají ze zák. o pojišťovnictví, to včetně pořizování audiovizuálních záznamů.


b) ID pracovníka, bylo-li přiděleno

    to za účelem správy přístupů do informačních systémů pojišťovny.


    Takto získané osobní údaje jsou pojišťovnou zpracovávány bez souhlasu, to na základě oprávněného zájmu pojišťovny či plnění zákonné povinnosti. Pojišťovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, to sama, anebo prostřednictvím svých zpracovatelů. Osobní údaje pojišťovna zpřístupňuje pouze v míře, nezbytné pro účely zpracování.

    Získané osobní údaje budou pojišťovnou zpracovávány po dobu trvání příslušné smlouvy/smluv a po dobu, stanovenou platnými a účinnými právními předpisy.    Dovolujeme si Vás, naše spolupracovníky upozornit dále na to, že je povinností každého zpracovatele dodržovat povinnou mlčenlivost, k níž se zavázal. Současně s tím jsme povinni osobní údaje chránit a vytvářet veškeré podmínky tak, aby nedošlo k jejich ohrožení.

    Další nezbytnou informací, kterou bychom Vám zde rádi poskytli, je to, že Mgr. Ivan Jelínek předává výše uvedené osobní údaje pojišťovnám, protože nám pojišťovny musí (bez výjimky) schválit zapojení každého našeho dalšího zpracovatele. Bez toho s námi nemůžete spolupracovat.poslední aktualizace:   08/12/2020©  MentorDATA s.r.o.  All rights reserved./Všechna práva vyhrazena.

Provozovatelem stránek je MentorDATA s.r.o., se sídlem ve Vřesině, 742 85, Břidličná 803, IČ: 07343761, která je zapsána v OR u KS v Ostravě, sp. zn. C 75451.